Currency AZN
Boring non-standard equipmen buy in Baku
Buy Boring non-standard equipmen
Boring non-standard equipmen

Boring non-standard equipmen

In stock
Reconfirm the price with seller
Shipping:
Seller
Azerbaijan, Baku
(View map)
+994 
Display phones
Description

VEBER DG-2 Dartılma ol çü qurğusu


DG-2 Dartılma ol çü qurğusu, karotaj kabelinin dartılma vahidinin öl çülmsi, qeydiyyat olunan çıx ış siqnallarının rəqəmsal koda çevrilməsi v ə onun karotaj stansiyasına ötürülməsini təmin etmək üçün nəzərd ə tutulmuşdur.

Tətbiq sahələri: Dartılma ol çü qurğusu həm qazma zaman ı texnoloji nəzarət parametrləri sistemlərind ə, həm d ə quyuların kompüterl əş dirilmi ş geo-texnoloji tətqiqat ı tərkibind ə istismar olunur

TEXNİK İ XARAKTERİSTİKA

1. Karotaj kabelinin darttılmasının ölçm ə dipazonu
of 0 - 50 kN
2. Çıx ış siqnallarının parametrləri
2.1 Öl çü hissəsinin çıx ışı Rəqəmsal radiokanal433,5 Mhz
2.2 Birbaşa görünm ə zaman ı zəmanət verilmi ş radiusda işləməsi 100m.
2.3 Qəbul hissəsinin çıx ışı Rəqəmsal: (RS485), Analoq: 0 … 5B
2.4Bölünmənin qiyməti Rəqəmsal çıx :1bit/1kg.analoq çıx ışı:5mv/10kg
3.Öl çünün xətas ı ±5%
4. Maksimal yüklənm ə 270 kN
5. İş diapazonunun temperaturu-40 … +50 °C
6.Öl çü qurğusunun qidalanma gərginliyi 4x 1,25V öl çü AA
7.Ölçm ə qurğusunun fasiləsiz i ş imkan ı (batareyal tam yükləndikd ə) 200 saat
8. Qabarit öl çülri: 600х100 mm
9. Çəki: 20kq.
10. İ qlim standart ı İEC 529 IP66
Contact the seller
Boring non-standard equipmen
Boring non-standard equipmen
Shipping method
Compare0
ClearSelected items: 0