Currency AZN
Hidroizolyasiya materiallar ı buy in Baku
Buy Hidroizolyasiya materiallar ı
Hidroizolyasiya materiallar ı
hidroizolyasiya_materiallari

Hidroizolyasiya materiallar ı

In stock
Reconfirm the price with seller
Shipping:
Seller
Azerbaijan, Baku
(View map)
+994 
Display phones
8
8 years on Allbiz
Technical characteristics
  • BrandPLAN 1015, 1020 ECB
Description

Hidroizolyasiya materiallar ı

Haqqinda: Etilen kopolimer bitum əsasl ı, siqnal təbəqəli, su izolyasiya geomembran ı

Tətbiq Yerləri

Ozül v ə təməllərd ə

- Terras v ə balkonlarda

- Tunel v ə metrolarda

- Yeralt ı su anbarlarında

- Yeralt ı qarajlarda

- Bendlərd ə

- Süni göllər v ə hovuzlarda

Üstünlükləri:

Ənənəvi bitumlu örtük sistemlərindən fərqli tək qatl ı olaraq tətbiq edilir.

- ətraf miihit ə zərər vermir. (Tarkibinda PVC, plastik maddələr v ə xlor yoxdur, zəhərli qazlar ayrılmır)

- Da ğı lma, dəlinm ə v ə, dartılmaya qar şı davamlılıq səviyyəsi yüksəkdir.

- Temperatur dəyişikliklərind ə öl çülrinin sabitliyini qoruyur.

- Avtomatik qaynaq aparat ı il ə tətbiq olunduğu üçün isçilikl ə bağl ı risklər minimuma endirilir.

- Q ığı lcımlara qar şı yüksək davamlıl ığı var v ə alov almayan struktura malikdir.

- Daniz suyuna qar şı davamlıdır.

- ikili qaynaqla birl əş dirilir v ə qaynaq yerləri sıxılm ış hava il ə yoxlanılır.

- Üzərindəki siqnal təbəqəsi vasitəsil ə dəlinməy ə v ə zədələnməy ə qar şı visual sınaq imkan ı yaradır.

- Hər cür hava səraitind ə tətbiq oluna bilər.

- Polistirol v ə bitum il ə uyğunla şı r, əvvəlki bitum örtüklər üzərin ə birbaşa tətbiq oluna biler.

- Köhnəlmir, istismar müddəti boyunca xüsusiyyətlərini itirmir.

- OC-PLAN® 1020 10 il müddətin ə beynelxalq sıgortaya malikdir.

Qablaşdırma: 40 m2

İstifade Miqdan:1.1 m2/m2

Contact the seller
Hidroizolyasiya materiallar ı
Hidroizolyasiya materiallar ı
for
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
Obligatory field is not filled
The field is wrongly filled
The field is wrongly filled
Shipping method
Compare0
ClearSelected items: 0