Currency AZN
The credits on the security of cars order in Baku
Order The credits on the security of cars
The credits on the security of cars

The credits on the security of cars

Reconfirm the price with seller
Azerbaijan, Baku
(View map)
+994 
Display phones
Description

Hazırda Volvo avtomobillərinin v ə Suzuki avtomobil v ə motosikllərinin Azərbaycanda rəsmi idxalçıs ı olan "Aztol Motors" şirkəti Volvo avtomobillərin ə 2 il, Suzuki avtomobillərin ə 3-5 il, motosikllər ə is ə 1 il rəsmi zəmanət verməkl ə yana şı müştərilərin avtomobil alma imkanların ı asanlaşdırmaq üçün növbəti xidmətləri təklif edir:


Suzuki Azərbaycan "Dəmir Bank" MMC il ə korporativ münasibətlər çərçivəsind ə Sizlərin diqqətin ə çox sərfəli təkliflər təqdim edir:

Kreditin şə rtləri

Kredit məbl əğ i: min. 6000 AB Ş Dollar ı, maks. 50 000 AB Ş Dollar ı
Valyuta: AB Ş Dollar ı
Kreditin müddəti: min. 12 ay, maks. 60 ay
İlkin Faiz: min. 20%
Faiz müddəti:

3 il müddətin ə qədər illik of 18% (aylıq annuitetl ə)

3 ildən 4 il ə qədər illik of 19% (aylıq annuitetl ə)

4 ildən 5 il ə qədər illik of 20% (aylıq annuitetl ə)

Minimal aylıq ödəni ş:-
Gecikməy ə gör ə cərim ə: 40%
Komissiya:

Kreditin rəsmil əş dirilməsin ə gör ə - kredit məbl əğ inin of 1%

Kredit vəsaitin n əğ d verilməsi - kredit məbl əğ inin of 1%


Təminat:

Kreditl əşə n avtomobil

Fərdi hallarda 3-cü şə xsin zaminliyi tələb oluna bilər

Eyni növlü malların kreditl əş məsi: 1 ədəd

S ığ orta şirkəti: Xalq S ığ orta ASC xüsusi tariflərin ə əsasən

Tələblər

1. Ərizəçinin ya şı: min. 20 ya ş, maks. 58 ya ş
2. Ərizəçinin i ş yeri:

Sabit maliyy ə durumu olan özəl v ə ya dövlət müəssis ə

Sahibkarlıq fəaliyyəti il ə m əşğ ul olan fiziki şə xslər

3. Ərizəçinin son i ş yerind ə i ş staj ı: 6 ay
4. Şə xsiyyət vəsiqəsi
5. Qeydiyyat: Məhdudiyyət yoxdur
6. İş yerindən aray ış
7. Ərizəçinin başqa mənf əə t mənbələrini təsdiq edən sənədlər
8. Zamin (Ərizəçiy ə tətbiq edilən tələblər)

Contact the seller
The credits on the security of cars
The credits on the security of cars
for
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
Obligatory field is not filled
The field is wrongly filled
The field is wrongly filled
Compare0
ClearSelected items: 0