Currency AZN
Yagmur-2 Damcili suvarma buy in Baku
Buy Yagmur-2 Damcili suvarma
Yagmur-2 Damcili suvarma
yagmur_2_damcili_suvarma
yagmur_2_damcili_suvarma

Yagmur-2 Damcili suvarma

In stock
Reconfirm the price with seller
Shipping:
Azerbaijan, Baku
(View map)
+994 
Display phones
Description

Yagmur-2 Damcili suvarma.

Damcili suvarma.


"Asta v ə yüngül" - damcıl ı suvarmanın devizi budur. Suyun damcılayıcıdan v ə ya damc ı xətlərinin v ə mikroboruların deşiklərindən töküldüyü şı rnaql ı irriqasiya hamıya məlumdur, amma bu gün damcıl ı suvarma bu forma il ə məhdudlaşmır. Miniatür püskürdücülər v ə çiləyicilər - indi bu, damcıl ı suvarma dünyasının bir hissəsidir. Bu qurğular suyu el ə asta püskürdürlər ki, su sərfi saatda minimum 2 litr t əş kil edir, bu da adi ya ğış yağdırıcılarla müqayisəd ə xeyli irəliləyi ş deməkdir.

Əgər sizin su təchizat ı il ə bağl ı probleminiz varsa (aşa ğı su məsrəfi), onda damcıl ı suvarma el ə sizin üçündür. Bu cür damcıl ı suvarma sistemi kifayət qədər aşa ğı təzyiq şə raitind ə çal ışı r. Əksər qurğular 1-2 atm təzyiq şə raitind ə daha yax şı işləyir, amma sistemin daha aşa ğı təzyiql ə fəaliyyət göstərdiyi hallara da rast gəlinir. Kompensasiyalaşm ış damcılayıcılar suvarman ı hətta dik yamaclarda da bərabər qaydada aparmağa imkan verir.

Bunlar həm düzən, həm d ə dr -təp ə, maili, eləc ə d ə çox dar, yaxud əksin ə, enli sahələrd ə eyni dərəcəd ə yax şı işləyir.
Shipping method
Contact the seller
Yagmur-2 Damcili suvarma
Yagmur-2 Damcili suvarma
for
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
Obligatory field is not filled
The field is wrongly filled
The field is wrongly filled
Compare0
ClearSelected items: 0